ŽIV SAM SELE…

Radio London je emitovao govor kralja Petra. Onaj u kome poziva pripadnike ravnogorskog pokreta, da se stave pod