Važno za sve koji su koristili porodiljsko i odsustvo sa rada zbog nege deteta

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, za sve zainteresovane osobe koje su koristile pravo na Naknadu zarade odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, u periodu od aprila 2019. – 14. februara 2024. godine, mogu podneti zahtev za izmenu – preračun rešenja, koje je konačno, odnosno pravnosnažno, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno.

Ustavni sud RS utvrdio je svojom Odlukom od 14.2.2024. godine, da deo odredbe člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim je bilo propisano se pri utvrđivanju osnovice naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ne uračunava period u kome je zaposlena bila privremeno sprečena za rad zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, nije u saglasnosti sa Ustavom.

U skladu sa instrukcijom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju RS, korisnici kojima je rešenje o pravu na naknadu zarade odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine, mogu podneti zahtev za izmenu – preračun rešenja, koje je konačno, odnosno pravnosnažno, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno.

Ukoliko su korisnici u periodu od 19. aprila 2019. – 14. februara 2024. godine ostarili pravo na naknadu zarade po osnovu više rešenja, za izmenu – preračun svakog rešenja potrebno je podneti poseban zahtev.

Zahtev za izmenu – preračun rešenja ne odnosi se na lica koja su u navedenom periodu ostvarivala pravo na ostale naknade i naknade po osnovu posebne nege deteta.

Uz zahtev se prilaže fotokopija kartice tekućeg računa ili potvrda banke o broju tekućeg računa i fotokopija, odnosno očitana lična karta. 

Rok za podnošenje zahteva za izmenu rešenja, ističe 14. avgusta 2024. godine.

Obrazac zahteva se može preuzeti sa zvaničnog sajta Grada www.kraljevo.rs. ili na šalteru broj 1, u prizemlju prvog ulaza zgrade Gradske uprave grada Kraljeva, gde se zahtevi i predaju.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.