Javni uvid u proces komasacije

Komisija za komasaciju KO Samaila i KO Mrsać Grada Kraljeva oglašava na Javni uvid – PREGLEDNI PLAN PROJEKTA NOVOG STANjA ZA PODRUČJE KO SAMAILA I KO MRSAĆ

Izlaganje se vrši na nacionalnom geoportalu Geosrbija, veb portalu Grada Kraljeva i na srednjem ulazu Gradske uprave grada Kraljeva (Trg Jovana Sarića 1, prizemlje) u trajanju od 15 dana.

Pregledni Plan se izlaže i u sali 3 zgrade Gradske uprave grada Kraljeva (srednji ulaz, prvi sprat), od 07.00 do 15.00 časova.

Javni uvid traje od 21. februara do 6. marta 2024. godine.

U toku trajanja javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi pregledni Plan projekta novog stanja za područje KO Samaila i KO Mrsać Komisiji za komasaciju, i to na Pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva (prvi ulaz, prizemlje) ili putem elektronske pošte na mejl  [email protected] .

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.