Izabran novi načelnik Raškog upravnog okruga – šta ga kvalifikuje za ovu funkciju

Rođen u Prištini, ima 28 godina

Stefan Adžić, odlukom Vlade Srbije imenovan je za načelnika Raškog upravnog okruga

Pre ove funkcije Adžić je u prethodnom sazivu bio narodni poslanik ispred Srpske napredne stranke.

U gradskoj Skupštini odbornik je od 2020. godine, a kako navodi RTS, zaposlen je u AD „Elektroprivreda Srbije“ od 2021. godine

Na sajtu otvoreniparlament.rs navodi se da je paralelno sa radom u EPS-u na doktorskim studijama Univerziteta u Kragujevcu.

Šta ga kvalifikuje za tu funkciju?

Izvor/Foto: otvoreniparlament.rs

Iz biografije koja je javno dostupna ne vidi se da Adžić ima radnog iskustva, kao i to da nikada nije bio na rukovodećim funkcijama, pa se postavlja pitanje šta ga kvalifikuje da bude imenovan na mesto prvog čoveka Raškog upravnog okruga. Istina, ne bi bio prvi put da neko direktno iz školske uskoči u poslaničku klupu pa ni ovaj izbor novog načelnika u srpskoj politici, nije usamljen slučaj.

Prema Uredbi načelnik upravnog okruga: usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave; prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave; prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga; sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Organ državne uprave dostavlja načelniku upravnog okruga direktive i instrukcije koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i izvod iz plana rada organa državne uprave koji se odnosi na plan rada okružne područne jedinice.

Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.