Besplatnim pozivom do informacije o korišćenju dinara na KiM

Centralna banka Kosova (CBK) danas je pokrenula besplatnu telefonsku liniju za informacije o korišćenju dinara što je pre svega namenjeno Srbima.

Pozivom na broj 0800 222-55 mogu se dobiti odgovori i o drugim finansijskim temama, navodi se u saopštenju koje prenosi Danas.

CBK je u saopštenju navela da njena Uredba o gotovinskom poslovanju ne zabranjuje niti ograničava prihvatanje sredstava na bankovnim računima u evrima u licenciranim bankama, ne ograničava zamenu bilo koje valute koju obavljaju licencirane bankarske ili nebankarske ustanove, ne zabranjuje transfere iz bilo koje zemlje i ne zabranjuje posedovanje i štednju u bilo kojoj valuti koja nije evro, uključujući i dinar.

Najavljeno je da sva lica koja imaju račun u bankama mogu da primaju novac na račun u evrima, dok se građani koji nemaju račun pozivaju da ga otvore.

-Građani koji još nemaju račun mogu ga otvoriti u bilo kojoj banci, prema Uredbi CBK-a za pristup platnim računima za osnovne usluge, da za ugrožene grupe i socijalne šeme nema naknade za otvaranje niti održavanje, od 1. januara 2024, piše u saopštenju CBK.

Samo u četiri severne opštine posluju četiri filijale banaka, tri mikrofinansijske institucije (davanje kredita) kao i više od 15 nebankarskih finansijskih institucija za plaćanje i razmenu, navedeno je u saopštenju.

CBK je najavila da će se povećati broj filijala i kancelarija finansijskih institucija koje rade u toj oblasti, posebno u sredinama sa srpskom većinom.

Odbor Centralne banke Kosova je na sednici održanoj 27. decembra 2023. godine usvojio je Uredbu o gotovinskim operacijama, a u jednom od članova te uredbe piše da je jedina valuta koja se može koristiti za obavlјanje gotovinskih platnih transakcija i u platnom sistemu Kosova evro.

Izvor: Nova ekonomija

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.