Kraljevo: Jednokratna novčana pomoć porodicama sa troje i više dece

Porodice sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva, dobiće jednokratnu novčanu pomoć Grada u iznosu od 12.000 dinara

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći doneta je na sednici Privremenog organa grada Kraljeva u istom iznosu kao i prošle godine.

Uslovi za dobijanje jednokratne pomoći su da podnosilac zahteva ima prebivalište na području Kraljeva, ili boravište za izbeglice i raseljene, kao i da pravo važi sve dok je treće i svako naredno dete na redovnom školovanju, a najduže do 26. godine života.

Sredstva za ovu namenu obezbeđna su iz gradskog budžeta.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.