Uvid u biračke spiskove za parlamentarne i lokalne izbore u Gradskoj upravi – proverite na vreme

Uvid u spiskove može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova

Deo biračkog spiska za Grad Kraljevo izložen je u zgradi Gradske uprave, Trg Jovana Sarića 1, u kancelariji broj 109 na prvom spratu. Svi građani mogu da izvrše uvid u biračke spiskove do 1. decembra do 24 časa, kada će birački spiskovi biti zaključeni.

U navedenom periodu, građani uz ličnu kartu, mogu Odeljenju za opštu upravu Gradske uprave grada Kraljeva, podneti zahtev za donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku. Ovaj zahtev može se podneti i preko portala Euprave u delu naznačenom upis/promena podataka u Jedinstvenom biračkom spisku.

Od proglašenja izbornih lista pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Kada je reč o maloletnim licima koja do 17. decembra 2023. i na taj dan stiču biračko pravo, mogu kod Odeljenja za opštu upravu izvrštiti proveru podataka u biračkom spisku.

Rešenje o promenama u biračkom spisku od momenta zaključenja, odnosno od 1. decembra tekuće godine, pa sve do 72 časa pre održavanja izbora donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Za interno raseljena lica i građane sa prebivalištem u Kraljevu

I deo ovog bračkog spiska za Grad Kraljevo izložen je u zgradi Gradske uprave, Trg Jovana Sarića 1, u kancelariji broj 109 na prvom spratu. Svi građani mogu da izvrše uvid u biračke spiskove do 1. decembra do 24 časa, kada će birački spiskovi biti zaključeni

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska, građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Kraljeva.takođe mogu podneti Gradskoj upravi do 1. decembra 2023. godine, do zaključenja biračkih spiskova tačno u ponoć navedenog dana.

Građani mogu od raspisivanja izora za narodne poslanike najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25. novembra 2023. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike u Republičkoj Skupštini Srbije glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Kraljeva (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

Birači koji imaju boravište  inostranstvu mogu podneti zahtev za upis u birački sppisak podatka o tome da će glasati u inostranstvu. Zahtev za upis u birački spisak tog podatka podnosi se preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25. novembra 2023. godine do ponoći.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska lice zaduženo za pružanje tehničke podrške Gradske uprave grada Kraljeva dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid i u ovaj jedinstveni birački spisak može se izvrštiti i elektronskim putem i to na zvaničnoj stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs u kategoriji jedinstveni birački spisak, unošenje jedinstvenog matičnog broja građana, kao i preko portala eUprave u delu Zahtev za upis/promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.