Nova odluka o linijama avio-prevoza sa aerodroma Morava

Vlada Srbije usvojila je izmenjenu Odluku o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju koja se odnosi na aerodrom „Morava” u Kraljevu i „Konstantin Veliki” u Nišu.

Donošenjem te odluke stekli su se, kako je navedeno u saopštenju vlade, uslovi da se pokrene postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača koji će u periodu do četiri godine obavljati redovan avio-prevoz ka ukupno deset destinacija.

– Tom odlukom omogućeno je obavljanje redovnog avio-prevoza na linijama koje nisu komercijalno isplative, a koje su od značaja za privredni i društveni razvoj Srbije, dodaje se u saopštenju.

Linije na kojima je obavljanje redovnog avio-prevoza proglašeno javnim interesom su određene na osnovu inicijativa koje su dostavile lokalne samouprave Niša, Kraljeva i Čačka.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.