Kraljevo: Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje oko 1.000 mladih – Raspisan poziv za program „Moja prva plata“

Oko 1.000 mladih Kraljevčana, starosti do 30 godina nalazi se u zvaničnoj bazi evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u našem gradu

Javni poziv za realizaciju programa koji služi u svrhu podsticanja zapošljavanja mladih,  „Moja prva plata“ zvanično je raspisan a čine ga četiri faze.

Prva faza je namenjena poslodavcima, a oni će do kraja ovog meseca( zakljućno sa 31. oktobrom) ukoliko žele, moći da se prijave za učešće u programu i to preko zvaničnog sajta www.mojaprvaplata.gov.rs

U drugoj fazi, koja je namenjena nezaposlenim licima, za učešće u ovom programu, moći će da se prijave svi zainteresovani u periodu od 6. do 24. novembra, na gore navedenom sajtu

Za treću fazu rezervisan je izbor kandidata od strane poslodavaca. Sami poslodavci imaće mogućnost da vrše selekciju prijavljenih kandidata, od momenta njihovog prijavljivanja, dok će konačni izbor kandidata obaviti u periodu od 27. novembra do 8. decembra

Konačna lista oglašenih pozicija sa brojem odobrenih kandidata, biće objavljena na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs u roku od sedam dana od završetka izbora, tačnije do 15.decembra

U četvrtoj fazi planirano je potpisivanje ugovora između Nacionalne služe za zapošljavanje, poslodavca i kandidata koji je izabran, dok se početak osposobljavanja nezaposlemog lica, planira od 1. do 15. januara 2024. godine

Ovaj program sprovodiće se kod svih prijavljenih poslodavaca (privatni ili javni sektor) u periodu od devet meseci, a biće realizovan BEZ zasnivanja radnog odnosa

Programom „Moja prva plata“planirano je da se u ovom ciklusu, na teritoriji Srbije, uključi oko 10.000 mladih nezaposlenih lica, starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez prethodnog radnog iskustva.

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje na mesećnom nivou isplaćivaće naknadu u iznosu od 28.000 dinara, dok će oni sa visokim obrazovanjem, dobijati 34.000 dinara pojedinačno. Naknada podrazumeva i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionnalne bolesti.

Trenutno, prema podacima NSZ filijale Kraljevo, na evidenciji nezaposlenih lica, nalazi se oko 1.000 mladih do 30 godina starosti.

Kako se navodi iz ove službe, ovo je dobra prilika za sve mlade da obave praksu na konkretno određenim poslovima kod poslodavca, a u cilju sticanja veština i znanja kao i kompetencija za rad, kako bi u budućnosti povećali šansu za trajno zaposlenje.

Više informacija o ovogodišnjem programu „Moja prva plata“ podledajte na sajtu www.nsz.gov.rs kao i na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.