Iz sata u sat – Informacije o kvalitetu vazduha u Kraljevu

Na automatskoj mernoj stanici za monitoring kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine od sada se vrše merenja PM10 i PM2,5 čestica.

Novina je to što se satni rezultati od sada mogu videti u realnom vremenu, na sajtu Agencje za zaštitu životne sredine, kao i na sajtu Grada Kraljeva.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.