Stigao poziv Grada za prijavu štete nastale usled nevremena u Kraljevu

Komisija za procenu  štete i potreba nakon elementarnih i drugih nepogoda Grada Kraljeva pozvala je građane koji su pretrpeli štetu usled julskog nevremena, da istu prijave od 7. do 21. avgusta

Građani Kraljeva koji su pretrpeli štetu od elementarne nepogode – olujnog vetra, grada i kiše, na stambenim objektima koji se redovno koriste za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, tokom jula 2023. godine, štetu mogu da prijave u periodu od 7. do 21. avgusta 2023. godine. 

Uslov za prijavu štete na stambenom objektu jeste da je šteta nastala usled nepogode u julu 2023. godine (za pomoćne objekte i vikend kuće, kao i za pokretnu imovinu ne vrši se prijava štete).

Prijava štete se podnosi isključivo na šalteru 5 Gradske uprave grada Kraljeva, na adresi Trg Jovana Sarića 1, od 7. do 21. avgusta, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti: 

-na šalteru 

-na portalu grada Kraljeva (kraljevo.rs) 

-na portalu Odeljenja za poslove civilne zaštite (civilnazastitakraljevo.rs) 

-u prostorijama Odeljenja za poslove civilne zaštite (ul. Skopljanska br. 6).

Prijave upućene pre ili nakon propisanog roka, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, Komisija neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Odeljenju za poslove civilne zaštite, lično ili na broj telefona 036/33-11-99 svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.