Prvi dani i nedelje nove školske godine izgledaće potpuno drugačije

Ministarstvo prosvete pred početak školske godine uputilo je Smernice  svim školama u Srbiji u kojima se navodi kako će izgledati početak, ali i cela školska godina za osnovce i srednjoškolce u Srbiji

Uzimajući u obzir posledice majskih tragedija, a kako bi se obezbedio kontinuitet u obrazovno-vaspitnom radu i dostizanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo prosvete je svim školama danas uputilo Smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2023/2024. godini sa posebnim naglaskom na unapređivanje vaspitnog rada sa učenicima.

Osnovni cilj obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2023/2024 predstavlja razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika i unapređivanje odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, saradnji i solidarnosti uz uvažavanje različitosti, zbog čega su Smernicama predviđene sledeće aktivnosti:

Prvi nastavni dan organizovati kroz razgovor sa učenicima kako bi se upoznali sa planom rada, kao i pokrenuti zajedničke razgovore sa svim akterima školskog života, u cilju pravljenja obrazovne strategije kojom se odnosi u školi zasnivaju na poštovanju, uvažavanju, saradnji i solidarnosti;

Tokom prve nastavne nedelje (4-8.09.2023) organizuje se tematska nastava, sa radionicama i drugim aktivnostima usmerenim ka negovanju empatije, vrednostima međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti;

U drugoj nastavnoj nedelji (11-15.09.2023) nastavnici sprovode inicijalno procenjivanje u okviru pojedinačnih predmeta, programa nastave i učenja i vrše dalje planiranje obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa rezultatima inicijalnog procenjivanja

Škole su u obavezi da godišnjim planom rada predvide samovrednovanje rada škole u oblastima kvaliteta – Podrška učenicima i Etos ( opšta atmosfera u školi – tolerancija, osećaj zajedništva, dobri međuljudski odnosi, osećaj bezbednosti, briga o učenicima, partnerstvo sa roditeljima, dobra komunikacija i slično)*. Samovrednovanje će realizovati u prvom polugodištu kako bi sprovođenje akcionog plana unapređivanja Podrške učenicima i Etosa realizovali početkom i tokom drugog polugodišta

Tokom septembra sprovešće se i procena adaptacije za učenike petog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole na novu sredinu i planiraće se mere podrške sa nastavnicima i učenicima

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je, u skladu sa ciljevima obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2023/2024 godini, kreirao novu slobodnu nastavnu aktivnost za učenike od petog do osmog razreda osnovne škole- Vrline i vrednosti kao životni kompas

U srednjim školama posebna pažnja usmeriće se na izborne programe kojima će se podržati razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti

Do kraja prvog polugodišta, škole će zajedno sa učenicima i roditeljima kreirati identitet (moto) škole tako što će definisati zajedničke vrednosti, očekivana ponašanja i ishode ponašanja u okviru škole i društva u celini, koje su u skladu sa utvrđenim identitetom. Tokom školske godine propagiraće se i ohrabrivati ponašanja učenika, nastavnika i roditelja u skladu sa definisanim identitetom škole, a on će se kontinuirano obogaćivati i promovisati kako u nastavi tako i izvan škole

Sastavni deo Smernica čine i pripremljeni materijali za osnaživanje škola u različitim domenima vaspitnog rada kao i modeli priprema za realizaciju tematskih dana. Tokom cele školske godine, u realizaciji svih nastavnih, vannanstavnih i ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada važno je dostizanje međupredmetnih kompetencija, odgovarajućih ishoda obrazovanja i standarda kvalifikacija kod svih učenika kako bi njihovo obrazovanje ispunilo obrazovnu i vaspitnu funkciju neophodnu za uključivanje u savremeno društvo i svet rada kao i nastavak školovanja, navodi se u Ministarstvu prosvete.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.