Prijavljivanje za popisivače za popis poljoprivrede do 21. avgusta – Kako do prijave

Popis se sprovodi u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2023. godine.

Republički zavod za statistiku objavio je javni poziv (konkurs) za prijavljivanje kandidata za popisivače u Popisu poljoprivrede 2023. 

Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača mogu da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na sajtu Zavoda stat.gov.rs

i sajtu Popisa (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), od 15. avgusta (od 8.00

časova) do 21. avgusta (do 20.00 časova) 2023. godine.

Popisivači će biti angažovani u periodu od 1. oktobra do 22. decembra 2023. godine.

Za potrebe sprovođenja Popisa na teritoriji grada Kraljeva biće angažovano 50 popisivača. 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispune su sledeći:

državljanstvo Republike Srbije

-prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji

-najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave 

-stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje 

-da kandidat nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da

se protiv njega ne vodi krivični postupak. 

Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i

mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Proces selekcije prijavljenih kandidata se vrši u tri faze:

1. Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju

2. Rangiranje prema bodovima ostvarenim prilikom prijave i na intervjuu 

3. Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci.

Tekst javnog poziva (konkursa) i detaljna objašnjenja u vezi sa angažovanjem popisivača (Procedura za izbor popisivača) mogu se naći na sajtu Grada Kraljeva www.kraljevo.rs , baner Popisa poljoprivrede 2023.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.