OB „Studenica“ – I dijalizni pacijenti u kategoriji prioritetnih

Pored trudnica, dobrovoljnih davaoca krvi i ratnih vojnih invalida i pacijenti sa ugrađenom dijaliznom fistulom biti u kategoriji prioritetne grupe pacijenata

Ovu odluku doneo je menadžment Opšte bolnice „Studenica“ u Kraljevu, a na predlog Udruženja dijaliznih pacijenata.

Dakle, i dijalizni pacijenti svrstani u kategoriju invalidnih, pa na preglede više neće čekati.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.