Nakon rekonstrukcije pruge od Stalaća do Kraljeva 120 na sat

Konceptualni okvir planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja zasniva se na obezbeđenju planskog osnova u cilju rekonstrukcije, elektrifikacije i modernizacije železničke pruge na deonici Stalać-Kraljevo, dužine oko 71,6 kilometara, za brzine do 120 kilometara na sat

Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Stalać-Kraljevo.

Okvirna granica plana obuhvata delove teritorija gradova Kruševca i Kraljeva i opština Ćićevac, Trstenik i Vrnjačka Banja.

Na teritoriji opštine Vrnjačka Banja obuhvata cele katastarske opštine Vraneši, Podunavci, Gračac, Novo Selo, Vrnjačka Banja, Ruđinci i Štulac, dok na teritoriji grada Kraljeva obuhvata: Kraljevo, Ratina, Zaklopača i Vrba.

Donošenjem planskog dokumenta stvoriće se odgovarajući planski osnov za pribavljanje odgovarajućih uslova i dozvola u skladu sa zakonom.

Rok za izradu radne verzije nacrta prostornog plana je 12 meseci, a sredstva za izradu obezbeđuju se iz donacije Evropske investicione banke (EIB) kroz bespovratna sredstva Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), prenosi eKapija.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.