Master klas Vlade Panovića – Prijavite se

U Svečanoj sali Gradske uprave Kraljeva, 19. jula 2023. od 11 do 14 časova, održaće se master klas za soliste na harmonici, koji će  voditi  Vlada Panović, umetnički rukovodilac Narodnog orkestra RTS-a

Nastava će biti interaktivna. Čas je podeljen na tri dela. U prvom delu će se govoriti o istorijatu narodne muzike i harmonike u Srbiji i na Balkanu. Polaznicima će biti prikazan način izvođenja izvornih pesama u Centralnoj, Južnoj i Zapadnoj Srbiji, BiH i Severnoj Makedoniji.

Drugi deo obuhvata narodne igre iz Srbije, Rumunije, Bugarske i S. Makedonije, kao i kola iz vlaškog kraja. Panović će dati detaljna objašnjenja o artikulaciji, trilerima, prstoredu, frazirungu i harmoniji u zavisnosti od oblasti.

Treći deo je posvećen svetskoj i filmskoj muzici na harmonici, raznim ritmovima i stilovima (Francuska, Italija, Brazil, Argentina).

 Svi polaznici dobijaju sertifikat.

Za učešće na master klasu plaća se kotizacija od 2.500,00 dinara. Uplatu izvršiti na osnovu sledećih podataka:

Platilac: Ime i prezime, adresa (na ime učesnika master klasa)

Svrha uplate: kotizacija za master klas

Primalac: Kulturni centar “Ribnica” Kraljevo, Izletnička 2, 36103 Kraljevo

Račun primaoca: 840-122668-45

Rok za prijavu odnosno kotizaciju je 17. jul 2023.

Na master klasu učestvuju polaznici koji su uplatili kotizaciju zaključno sa 17. julom 2023.

Ne postoji starosno ograničenje.Učesnici nose svoje instrumente

Master klas je deo programa Festivala “Zlatne harmonike Kraljeva” koji organizuje Kulturni centar “Ribnica” Kraljevo od 17. do 21. jula 2023. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.