Kraljevo: Od danas prijave šteta od poplava

Građani Kraljeva koji su pretrpeli štetu od elementarne nepogode – poplave, na stambenim objektima koji se redovno koriste za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, tokom maja i juna 2023. godine, štetu mogu da prijave u periodu od 22.06.2023. godine do 07.07.2023. godine. 

Uslov za prijavu štete na stambenom objektu jeste da je u objekat ušla voda ili je objekat zahvaćen klizištem, usled čega je došlo do oštećenja (za pomoćne objekte i vikend kuće se ne vrši prijava štete).

Prijave štete se podnose isključivo na šalteru 5 Gradske uprave grada Kraljeva, na adresi Trg Jovana Sarića 1, svakog radnog dana od 10:00 do 17:00 časova, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti: na šalteru, na portalu grada Kraljeva, na portalu Odeljenja za poslove civilne zaštite i u prostorijama Odeljenja.

Prijave upućene pre ili nakon propisanog roka, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, Komisija neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Odeljenju za poslove civilne zaštite, lično ili na broj telefona 036/33-11-99 svakog radnog dana od 7 do 9 i 30 i od 10 do 15 časova.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.