Kome i na koji način prijaviti štetu od poplava?

Štetu na infrastrukturi – putnim pravcima, mostovima, poljoprivrednom zemljištu Gradskoj upravi treba da prijave predsednici mesnih zajednica. Za prijavu individualne štete na posedima i objektima, potrebno je dostaviti izveštaj Javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta, a uskoro će biti dostupni i obrasci na šalterima Gradske uprave

Kako je rečeno, veće štete nastale od poplave one koje se onose na infrastrukturu, putne pravce, mostove, poljoprivredna zemljišta, neophodno je da prijave predsednici mesnih zajednica u kojima je nastala šteta. To je, kako navode nadležni, neophodno jer na osnovu tako prijavljenih potpisanih prijava šteta, timovi koje je odredio komandant Štaba, naprave plan sanacije i asanacije terena.

Oni građani koji su retrpeli štetu na svojim objektima ili posedima, moraju da izveštaj o šteti prvenstveno u što kraćem roku dostave Javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta, kako bi Grad usvojio izveštaj u skladu sa zakonom i isti dostavio Ministarstvu za javna ulaganja.

Na šalterima Gradske uprave za prijavu individualne štete uskoro će biti dostupni obrasci, koji će moći da se popune tek nakon predaje izveštaja Javnom ppreduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta. Obrasci, podsećamo, još uvek nisu dostupni na šalterima, tako da građani ne treba još uvek da žure.

Nakon gotovog izveštaja, na teren izlazi komisija koja će izvršiti proveru prijava, a oni građani koji ne budu zadovoljni procenom, imaće pravo prigovora.

Rok za prijavu štete je 15 dana od dana proglašenja prestanka vanredne situacije.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.