Šta je „Amber alert“ – Srbija najavila uvođenje ovog sistema od novembra

U Srbiji će najkasnije do početka novembra proraditi sistem “Amber alert” za rano uzbunjivanje u slučaju nestanka dece, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova

U februaru je resorno Ministarstvo formiralo tim sa zadatkom da se razmotre uporedno-pravna rešenja i nađu najbolje prakse, oko čega su održana i dva sastanka članova tima na kojima se razgovaralo i o kriterijumima za aktiviranje sistema “Amber alert”.

U sastavu tog tima su predstavnici nekoliko ministarstava, Centra za nestalu i zlostavljanu decu i Udruženja “Astra“.

Kako funkcioniše „Amber alert“

“Amber alert” deluje tako što se informacija o nestanku deteta uz druge neophodne podatke o njemu hitno i istovremeno šalje putem televizije, radija, društvenih mreža, bilborda i drugog na čitavoj teritoriji zemlje da bi celokupno javno mnjenje brzo bilo obavešteno o nestanku deteta i kome se treba javiti kada bude uočeno.

Po podacima Međunarodnog centra za nestalu i eksploatisanu decu, u roku kraćem od tri dana je rešeno 95 odsto slučajeva nestanka dece u kojima je korišćen “Amber alert”.

Sistem upozoravanja javnosti kao pomoć u traženju nestale dece uveden je u SAD 1996. godine, a postoji i u Belgiji, Češkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Malti, Irskoj, Poljskoj, Bugarskoj, Italiji, Holandiji, Portugaliji, Rumuniji, Španiji i Velikoj Briitaniji.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.