Od sutra registracija firme u APR-u samo elektronskim putem

Prijava registracije firme u Srbiji u Agenciji za privredne registre (APR) od sutra će biti moguća samo u elektronskoj formi.

Ta obaveza se odnosi na osnivanje društva s ograničenom odgovornošću, kao i ortačkog, akcionarskog i komanditnog društva. Podnosioci prijava za osnivanje preduzetnika, zadruge, zadružnog saveza, javnog preduzeća, predstavništva ili ogranka stranog privrednog društva imaće mogućnost izbora između dva načina podnošenja prijave – papirnoj ili elektronskoj formi.

Ministarstvo privrede i APR pripremili su vodič “U susret obaveznoj elektronskoj prijavi osnivanja privrednih društava” koji je poslat elektronskom poštom najvažnijim državnim organima i institucijama, kao i pravnim licima koja su registrovana u APR-u.

Izvor: Agencija za privredne registre (APR)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.