Otvoreno novo Razvojno savetovalište za decu sa teškoćama u razvoju

Novi prostor opremljen je nameštajem, digitalnom opremom, didaktičkim materijalima, kako bi se omogućio visoko kvalitetan rad sa malom decom i njihovim porodicama

U sklopu programa usmerenog na jačanje mreža razvojnih savetovališta u domovima zdravlja za pomoć i podršku deci sa smetnjama u razvoju ali i njihovim porodicama, u okviru saradnje Unicefa i Ministarstva zdravlja RS, opremljeno je i Razvojno savetovalište Doma zdravlja u Kraljevu.

Od oktobra 2022. godine, tim Razvojnog savetovališta i Doma zdravlja, kao i saradnika iz predškolskih ustanova i Centra za socijalni rad, nakon uspešno završene obuke za pružanje usluge PORI – porodično orijentisanih ranih intervencija za decu sa razvojnim rizicima, teškoćama i smetnjama u program je uključio 64 porodice, od kojih deo učestvuje u programima intenzivne porške i u grupnim programima za roditelje.

Osvrnuvši se na to da kraljevačko razvojno savetovalište datira iz 1954. godine, da je imalo stručnu podršku u vidu saradnika – defektologa, psihologa, socijalnih radnika, dr Mirjana Krčevinac, v.d. direktora Doma zdravlja Kraljevo, navela je da danas imaju dva logopeda i dva psihologa.

-Treba nam stručnih saradnika. Očekujemo socijalne radnike, defektologe, tu su pedijatri i medicinske sestre bez kojih ne bi moglo da funkcioniše, očekujemo širi stručni tim. Ovi timovi dugi niz godina nisu imali ovako stručnu, modernu, evropsku edukaciju. U ovom momentu mi smo sa nivoom znanja stručnjaka koji će raditi u ovom prostoru ili u porodicama na terenu u ravni stručnih timova u Evropi, rekla je Krčevinac.

-Radimo na jačanju razvojnih savetovališta u cilju rane dijagnostike i pravovremenog lečenja dece koja imaju problem u razvoju. Primer Kraljeva može da bude ponos i Ministarstva zdravlja i kraljevačke Bolnice i Doma zdravlja. Želeli bismo da ovo bude model koji će slediti druge zdravstvene ustanove, rekla je dr Jelena Janković, pomoćnik ministra zdravlja.

-Procenjuje se da na ovom području ima oko 10.000 dece do šest godina, pri čemu je broj dece sa smetnjama i teškoćama u razvoju oko 1.500 do 2.000, tako da je osnivanje savetovališta bilo neophodno. Grad Kraljevo će u budućnosti nastaviti da, u saradnji sa Opštom bolnicom „Studenica“ i Domom zdravlja Kraljevo, čini sve što je moguće kako bismo poboljšali uslove za boravak u ovim prostorijam, rekao je gradonačelnik grada Kraljeva zahvalivši donatorima, Unicefu i kraljevačkim preduzećima koja su pomogla osnivanje Razojnog savetovališta.

Planira se da razvojno savetovalište u Kraljevu preraste u regionalni centar za podršku deci i porodicama iz Kraljeva, Vrnjačke Banje i Raške.

Pored UNICEF-a u Srbiji, Ministarstva zdravlja i Grada Kraljeva, Razvojno savetovalište opremljeno je i zahvaljujući podršci privatnog sektora. Čak 30 kompanija iz Kraljeva i okoline dalo je finansijsku podršku i doniralo sredstva UNICEF-u kako bi Razvojno savetovalište bilo opremljeno prema najsavremenijim standardima.

Izvor: Grad Kraljevo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.