Poziv učesnicima komasacije u Samailima i Mrsaću koji se do sada nisu odazvali

Komisija za komasaciju dela katastarskih opština Samaila i Mrsać poziva stranke – učesnike komasacije radi izjašnjenja u postupku utvrđivanja faktičkog stanja.

Poziv se odnosi na stranke čija imovina se nalazi u katastarskim opštinama Samaila i Mrsać kojima je više puta upućivan poziv a nisu se odazvale i stranke kojima poziv nije uručen zbog nepoznate adrese.

Spisak učesnika komasacije u katastarskim opštinama Samaila i Mrsać koji treba da se jave Komisiji za komasaciju objavljen je na zvaničnom sajtu Grada Kraljeva i na oglasnoj tabli u zgradi Gradske uprave grada Kraljeva.

Pozvani treba da se jave Komisiji za komasaciju – zgrada Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, srednji ulaz, prvi sprat, sala broj 3, radnim danima od 7.00 do 15.00 časova. 

Više informacija – zvanični sajt Grada Kraljeva kraljevo.rs – Oglasna tabla.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.