Oglasio se „Leoni“ povodom povrede na radu i smrti radnice

Kompaniji „Leoni“ Kraljevo uputili smo dopis sa pitanjem o nemilom događaju, koji je imao tragične posledice, povrede na radu a zatim i smrti njihove zaposlene Danke Ranković. „Leoni“ nam je prosledio zvaničan dopis u kome se osvrće na pomenutu tragediju, ali i objašnjava rad ambulante u okviru fabrike, kao i desetočasovno radno vreme.

Zvaničan dopis prenosimo u celosti.

-U našoj proizvodnoj jedinici u Kraljevu, 21. februara 2023. godine, došlo je do povrede na radu prilikom slučajnog spoticanja i pada koleginice Danke Ranković, zaposlene na radnom mestu radnik u proizvodnji.Zaposlenoj je na licu mesta pružena adekvatna pomoć, nakon čega je upućena u zdravstvenu ustanovu na dalje preglede i istog dana puštena na kućno lečenje. U periodu kućnog lečenja, predstavnici kompanije su posetili koleginicu Ranković. Istovremeno, povreda je uredno prijavljena svim nadležnim organima.

U subotu, 25. februara, duboko nas je potresla i zatekla vest da je naša koleginica Ranković preminula. Menadžment kompanije je istog dana posetio porodicu preminule koleginice.

Odlukom kompanije, porodici pokojne gospođe Ranković biće pružena podrška povodom ovog tragičnog slučaja.

Celokupni kolektiv kompanije LEONI se najiskrenije saoseća sa ovim događajem, i mislima je uz porodicu naše drage, pokojne, koleginice Danke Ranković.

U vezi sa pojedinim zlonamernim i u najmanju ruku neodgovornim navodima pojedinaca o uzroku smrti pokojne koleginice Danke Ranković, apelujemo na minimum savesnosti i uzdržanost od bilo kakvih proizvoljnih zaključaka pre provere uzroka smrti kod nadležnih organa.

Što se tiče špekulacije o radnom vremenu pokojne koleginice Ranković, skrećemo pažnju da pomenutog dana koleginica Ranković nije radila 10 sati, kao ni te, niti nedelje pre nesreće.

Kada je u pitanju radno vreme i odmor, napominjemo da se u kompaniji LEONI poštuju sva prava u skladu sa Zakonom o radu Republike Srbije. Dokaz poštovanja najvišeg stepena korpusa prava, između ostalog, je i postojanje i aktivno učešće dva reprezentativna sindikata u radu naše kompanije duže od 12 godina.  Iz razvijenog socijalnog dijaloga između kompanije i predstavnika zaposlenih do sada su proizašla četiri kolektivna ugovora. Inače, od osnivanja 2018. godine našu fabriku u Kraljevu je desetinu puta kontrolisala Inspekcija rada i do sada nije utvrđena bilo koja povreda Zakona o radu.

U vezi sa pojedinim primedbama „da se pri zapošljavanju ne proverava zdravstveno stanje radnika“; mi sa ponosom ističemo da se u našoj kompaniji zapošljavaju sve kategorije ljudi bez obzira na lična svojstva, pa tako i kandidati sa zdravstvenim smetnjama. Duboko verujemo da zdravstvene smetnje ne mogu i ne smeju da budu prepreka ni prilikom zapošljavanja, a ni prilikom rada. Tako je, primera radi, u našoj kompaniji svoju šansu pronašlo i gotovo 300 osoba sa invaliditetom, kao i druge osobe iz grupe teško zapošljivih. Vrednosti koje mi zastupamo nam govore da, ukoliko bismo kandidate selektovali na

osnovu zdravstvenog stanja, takav čin bi za nas bio ne samo nemoralan, već i visoko diskriminatorski i protivzakonit.

Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti naših radnika, ambulanta koju smo izgradili ima za cilj poboljšanje zdravstvene zaštite zaposlenih, laku dostupnost i usmerenost ka zdravstvenoj prevenciji. Reč je o ambulanti u zdravstvenom sistemu Ministarstva zdravlja i Doma Zdravlja Kraljevo, a ne o bilo kakvom „fabričkom lekaru“, niti lekaru koji je zaposlen u fabrici. Interna organizacija i raspored rada medicinskih ustanova i njihovog osoblja nije, niti može biti stvar bilo koga, a kamoli privatne kompanije poput naše. Bitno je znati i da ambulanta čije smo opremanje i rad finansirali, je dostupna i otvorena za sve građane Kraljeva a ne samo za zaposlene kompanije LEONI, a u cilju javnog dobra i zdravlja svih sugrađana.

Prenošenje bilo kakvih paušalnih informacija u ovom trenutku, ne doprinosi ničemu dobrom, osim što još više produbljuje bol i uznemirenosti svih pogođenih ovom nesrećom, naveo je u svom zvaničnom dopisu menadžment kompanije „Leoni“.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.