Poziv za preuzimanje boračkih legitimacija

Odsek poslova boračko-invalidske zaštite kraljevačkog  Odeljenja za društvene delatnosti pozvao je sve kojima je pravnosnažnim rešenjem ovog organa priznat status borca da preuzmu svoju boračku legitimaciju.

Pravo na legitimaciju ima:

– borac

– ratni vojni invalid.

– korisnik prava boračko-invalidske zaštite (mirnodopski vojni invalid; civilni invalid rata; roditelj, supružnik i dete palog borca, vojnika umrlog ili poginulog u Vojsci, civilne žrtve rata, umrlog Vojnog invalida i umrlog civilnog invalida rata).

Legitimacija se može preuzeti u kancelariji 312 (III sprat) Gradske uprave u Kraljevu, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.

Više informacija zainteresovani mogu dobiti i na telefon: 306-089.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.