Planirana izgradnja dijagnostičkog centra u okviru Opšte bolnice „Studenica“

Predmetna lokacija nalazi se u ulici Jug Bogdanovoj, a izgradnja dispanzera planirana je u centralnom delu kompleksa Zdravstvenog centra Studenica, na mestu gde se trenutno nalazi parking

U Kraljevu je u planu izgradnja dijagnostičkog centra spratnosti Po+Pr+1 u okviru Opšte bolnice “Studenica”. Za izradu urbanističkog projekta koji se od 17. februara nalazio na javnoj prezentaciji, zadužen je Biro za projektovanje, inženjering i izvođenje građevinskih radova Studio Arhiteton iz Vrnjačke Banje.

Predmetna lokacija nalazi se u ulici Jug Bogdanovoj, a izgradnja dispanzera planirana je u centralnom delu kompleksa Zdravstvenog centra Studenica, na mestu gde se trenutno nalazi parking.

Ukupna površina parcele iznosi 35.669 m2, dok je je planirana bruto izgrađena površina novog objekta 4.271,80 m2.

Objekat je postavljen tako da se nalazi uz postojeći objekat u kome je trenutno radiologija, zatim sa severozapadne strane je uz postojeći tunel (ispod postojećeg parkinga) koji trenutno spaja polikliniku, internističku bolnicu i hirurški blok. Ostvarena je topla veza u podrumu novog objekta i postojećeg tunela. Novi objekat u podrumu i prizemlju ima toplu vezu sa radiologijom, poliklinikom i hirurškim blokom.

U objektu nije predviđen smeštaj ležećih pacijenata.

Od sadržaja, na nivou podruma će se nalaziti magnetna rezonanca, radionice, magacini i garderoba osoblja.

Magnetnu rezonancu čine prostorija za snimanje magnetom, komandna soba, garderoba pacijenata i tehnička prostorija MR-a. Prostorija magnetne rezonance će biti urađena u tzv. “Faradejevom kavezu”. Ispred ulaska u prostoriju za snimanjem magnetnom rezonancom predviđen je prijemni sestrinski pult i čekaonica pacijenata sa toaletom. Ulaz u prostor magnetne rezonace je omogućen direktno iz glavnog koridora, čime je obezbeđeno da i pacijenti iz poliklinike, kao i oni sainternističkih odeljenja i stacionara mogu da pristupe ovoj vrsti snimanja, navodi se u idejnom rešenju.

Na nivou prizemlja planirano je interno prijemno odeljenje i radiologija. Odmah uz spoljašnji ulaz predviđene su prostorije za reanimaciju i trijažu, kao i nekoliko ambulanti: internistička ambulanta, ambulante neurologije, ambulanta pulmologije, ambulanta psihijatrije i ambulanta sa ultrazvukom za funkcionalno ispitivanje. Uz intenističku i ambulantu neurologije predviđene su i prostorije opservacije pacijenata sa po tri, odnosno dva kreveta. Predviđena je i jedna prostorija infektivne ambulante i jedna ambulanta za izolaciju pacijenata. U okviru radiološke službe biće omogućeno snimanje pacijenata na jednom od dva rendgen aparata, jednom skeneru, jednom mamografu ili na jednom od tri ultrazvučna aparata.

Na spratu je predviđena centralna laboratorija, arhiva i mašinska podstanica. Predviđeno je da pacijenti liftom ili stepeništem dolaze na sprat gde pristupaju laboratoriji. Predviđeno je nekoliko laboratorijskih prostorija za analiziranje uzoraka: dve biohemijske laboratorije, hematološka laboratorija, imunohemijska laboratorija, laboratorija za analizu urina i genetička laboratorija. Postojaće i prostorija sa mikroskopima i prostorija za centrifugiranje. Predviđena je i prostorija za pranje i sterilizaciju laboratorijskog posuđa, prostorija magacina, prostorija za skladištenje hemikalija i reagensa, kao i prostorija sa frižiderima i zamrzivačima (hladna soba).

Idejno rešenje izradila je firma Quiddita iz Beograda.

Izvor: eKapija

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.