Besplatan boravak u banjama za penzione – Ovo su uslovi

Ove godine Republički fond PIO izdvojio je za besplatnu rehabilitaciju za penzionere 593,7 miliona dinara. Konkurs za prijavu biće uskoro otvoren

Uslovi konkurisanja nisu menjani u odnosu na prethodnu godinu, tako da pravo na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda u trajanju od 10 dana u toku kalendarske godine imaju korisnici čija penzija ne prelazi iznos prosečne, koji nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili ovo pravo u prethodne tri godine.

Kako je saopštio Fond PIO, prosečna penzija u januaru ove godine iznosiće 37.825 dinara, a primanja do prosečnog iznosa, barem kada je o poslednjim dostupnim podacima iz novembra reč, imalo je 977.527 penzionera iz svih kategorija.

 Upravni odbor Republičkog fonda PIO je na sednici održanoj 31. januara doneo odluku o troškovima rehabilitacije korisnika penzija i ceni smeštaja pratioca.

Finansijskim planom RF PIO za 2023. godinu, na ime društvenog standarda korisnika penzija planirana su sredstva u iznosu od 698,4 miliona dinara, što je za 7,5 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

– U skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, za finansiranje troškova rehabilitacije korisnika penzija u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima izdvajaju se sredstva u visini od 85 odsto od ukupnih sredstava namenjenih za društveni standard penzionera, što ove godine iznosi 593,7 miliona dinara – objavljeno je na sajtu Fonda PIO.

Objašnjavaju da se preostalih 15 procenata od ukupnog iznosa, odnosno 104,76 miliona dinara, izdvaja za ostala dva vida društvenog standarda, odnosno za finansiranje kulturnih i sportsko-rekreativnih manifestacija, čiji je cilj podsticanje integracije starijih lica u društvo, i solidarne pomoći korisnicima penzija u paketima sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu, kao i druge vrste pomoći, u cilju unapređenja standarda korisnika penzija.

– Shodno donetoj odluci, Fond PIO će uskoro raspisati oglas za podnošenje prijava za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju u 2023. godini – navedeno je na sajtu.

Inače, prava koja su korisnici imali do sada i kriterijumi za njihovo ostvarivanje ostali su nepromenjeni.

– U skladu sa odredbama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija pravo na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda u trajanju od 10 dana u toku kalendarske godine imaju korisnici čija penzija ne prelazi iznos prosečne, koji nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili ovo pravo počevši od upućivanja na rehabilitaciju po oglasu iz 2020. godine, rečeno je iz PIO fonda.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.