„Suvi Do“ svojevrsna monografija štavačkog, deževskog i sjeničkog sreza

Predstavljanje monografije biće priređeno u utorak, 17. januara od 19 časova na III spratu kraljevačke Biblioteke

U Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo biti priređeno predstavljanje monografije „Suvo Do” Dušana Popovića, istoričara umetnosti, istraživača umetnosti, istorije, etnologije i etnomuzikologije Pešterske visoravni u užem smislu i u širem smislu oblasti Stare Raške. Reč je o sveobuhvatnoj monografiji u kojoj su predstavljeni svi dostupni podaci o Suvom Dolu i Suvodolcima.

Oslanjajući se na relevantnu arhivsku građu, matične knjige, članke iz časopisa i štampe, kao i na rasuta dokumenta u vlasništvu pojedinaca, Dušan Popović dao je gotovo zaokruženu sliku istorijskih zbivanja u Suvom Dolu. Ovu monografiju koja ima sve karakteristike naučnog dela, posebno oplemenjuju kazivanja i svedočanstva pojedinaca u vezi sa Suvim Dolom . Od ukupno 542 intervjuisane osobe, odabrana su kazivanja 92 kazivača, koja su ocenjena kao najverodostojnija. Monografija sadrži i istorijske karte i do sada neobjavljene fotografije meštana Suvog Dola, od kojih su mnogi bili i direktni učesnici turbulentnih društveno-istorijskih dešavanja.

U teritorijalnom smislu, ova monografija odnosi se na štavički, deževski, sjenički i bjelopoljski srez.

U programu učestvuju Dušan Popović, autor, i dr Milutin Živković, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.