Izvod iz matične knjige rođenih od sada BESPLATAN – evo kako

Na portalu eUprava od juče je dostupna nova usluga eIzvod iz matične knjige rođenih, koju će građani moći da dobiju besplatno elektronskim putem, bez odlaska na šaltere.

Ovo je novi iskorak u potpunoj digitalizacije i stvaranju efikasne, transparentne i ekonomične javne uprave koja je svojim građanima dostupna i putem mobilnog telefona 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Prvi put je omogućeno građanima da preko portala eUprava dobiju izvod iz matičnih knjiga u elektronskom obliku, pri čemu su ovi izvodi potpuno besplatni, tj. građani su oslobođeni plaćanja administrativnih taksi bez obzira za koju namenu vade ovaj dokument.

Zahtev za izdavanje izvoda korisnik može podneti za svog supružnika i krvne srodnike u pravoj liniji ‒ dete, oca ili majku, dok za brata ili sestru potrebno je priložiti potvrdu o starateljstvu ili punomoćje.

Izvor: GSZ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.