Omogućen javni uvid u plan komasacije u Samailima i Mrsaću

Komisija za komasaciju KO Samaila i KO Mrsać obavestila je sva pravna i fzčka lica da je omogućen javni uvid preglednog plana postojećeg stanja ova dva područja koja obuhvataju komasaciju.

Izlaganje se vrši na:

-nacionalnom geoportalu Geosrbija,

-veb portalu Grada Kraljeva

-oglasnoj tabli Gradske uprave Kraljevo – srednji ulaz

Javni uvid traje od 15. do 30. novembra 2022. godine.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi Plan u toku trajanja javnog uvida. Primedbe i sugestije zaintersovana lica dostavljaju Komisiji za komasaciju ptem prijemne kancelarije Gradske uprave Kraljevo, Trg Jovana Sarića broj 1 ili na mail adresu [email protected]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.