Kako da postanete kontrolor leta u Kraljevu

Konkurs za prijem devet kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore – SMATSA, otvoren je i važi za dva grada u Srbiji – Vršac i Kraljevo

Kako je navedeno na zvaničnom sajtu, potrebno je četiri (4) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP KRALJEVO odnosno pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP VRŠAC.

Svi zainteresovani kandidati koji žele da se prijave na konkurs, moraju da ispunjavaju sledeće opšte i posebne uslove:

–  da su državljani Republike Srbije;

–  da su rođeni 1998. godine, ili kasnije;

– da nisu krivično osuđivani;

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom;

– da poseduju IV stepen stručne spreme (završena srednja škola u trajanju od četiri godine);

– da su u srednjoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo  dobar);

-da poseduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Sl. glasnik RS“, broj. 83/15, 18/16 i 71/17);

–  znanje engleskog jezika na nivou B2 po CEFR skali;

-posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika neophodnih za pohađanje obuke za kontrolora letenja.

Da bi se prijavili na Konkurs, kandidati OBAVEZNO na adresi www.smatsa.rs  moraju da popune on – line PRIJAVU ZA KONKURS (da bi popunili prijavu, svi kandidati moraju da imaju otvoren Google nalog).

Kandidat može konkurisati za obuku za sticanje navedenih ovlašćenja za samo jednu od navedenih lokacija, odnosno ili u Vršcu ili u Kraljevu.

Poslednji dan prijave na konkurs je 14. novembar 2022. godine, a sve nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir.

Više informacija pogledajte na ovom LINKU

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.