Popis stanovništva počinje 1. oktobra – novčana kazna ukoliko građanin ne želi da učestvuje

Popis stanovništa počinje za 10 dana i biće sproveden od 1. do 31. oktobra

Sve će se, kao i prethodnih puta, obaviti na tradicionalan način, od vrata do vrata. Kao i uvek većina građana će rutinski dati podatke i izjasniti se, ali svakako biće i onih koji se neće slagati, izmisliti ili odbiti da daju svoje lične podatke. Za takve građane u skladu sa Zakonom propisane su i kazne od 20.000 do 50.000 dinara.

U skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, građani dužni da učestvuju na popisu i da daju potpune i tačne odgovore na skoro sva pitanja.

Na koja pitanja građani ne moraju da daju odgovore?

Izuzetak su tri pitanja, od kojih su dva u skladu sa Ustavom Republike Srbije, a odnose se na nacionalnu pripadnost i veroispovest. Treće pitanje na koje ne mora da se odgovori glasi „da li lice ima problema u svakodnevnom funkcionisanju zbog lošijeg vida, sluha, hoda, pamćenja”. Odgovor na ta tri pitanja može da glasi: „Ne želim da se izjasnim.” Kada je reč o nacionalnosti, svako može da se izjasni kako hoće, a popisivač neće smeti da komentariše ili postavlja potpitanja.

Kaznena politika za odbijanje učestvovanja u popisu

Ukoliko građanin odbije da učestvuje u popisu, u Zakonu postoje kaznene odredbe, ali veruje se da će popisivač imati dovoljno argumenata i komunikacionih veština da ubedi građane da je važno učešće u popisu. U suprotnom će popisivač obavestiti svog instruktora, a on popisnu komisiju zaduženu za logistiku gradske opštine, koja će potom pokušati da stupi u kontakt sa tim građaninom. Ukoliko lice i dalje ne želi da učestvuje u popisu, u skladu sa zakonom, pokreće se procedura za pokretanje prekršajnog postupka. Prema Zakonu o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se fizičko lice obuhvaćeno popisom koje odbije da odgovori na pitanja u popisnim obrascima ili da netačne i nepotpune odgovore.

U Republičkom zavodu za statistiku pak, uvereni su da je prisutna građanska svest, savest i odgovornost, te da u tom smislu neće biti problema, odnosno da će građani odgovarati popisivačima na postavljena pitanja, kako bi se popis stanovništva sproveo do kraja.

 Preliminarni rezultati popisa biće gotovi do 30. novembra, dok se konačni rezultati očekuju od aprila do maja 2023. godine.

Izvor: Objektiv

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.