Javna rasprava o Nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima u Kraljevu

Gradsko veće grada Kraljeva, na sednici održanoj dana 7. septembra 2022. godine uputilo je Javni poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima grada Kraljeva za period od 2023. do 2028. godine sa Akcionim planom za isti period i pozvalo građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost na učešće u javnoj raspravi, koja će se sprovesti u periodu od 09. 09. 2022. godine do 15. 09. 2022. godine. 

Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva u pisanoj formi ili na e-mail adresu:

[email protected]

na posebnom obrascu, najkasnije do 15. 09. 2022. godine do 12.00 časova, a dana 16. 09. 2022. godine u 9.00 časova u Sali  broj 1 Gradske uprave grada Kraljeva (Skupštinska sala), Trg Jovana Sarića broj 1, održaće se javna sednica.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.