U toku javni poziv za popisivače, instruktori već na obuci

Popis stanovništva Srbije 2022. godine, biće sproveden od 1. do 31. oktobra tekuće godine. U Kraljevu je juče počela obuka za instruktore popisivača, dok je prijavljivanje za popisivače na terenu u toku i traje do 5. avgusta.

Na obuci za instruktora popisivača nalazi se 43 kandidata, a nakon petodnevne obuke biće odabrano njih 36 (koliko je potrebno za naš grad).

Foto: Filter media

-Kada su instruktori popisivača u pitanju, a koji se trenutno nalaze na obuci, potrebno je da se dobro upoznaju sa svim uputstvima za rad, kako bi bili pripremljeni za obuke koje će oni držati kandidatima za popisivače, a njihova glavna uloga jeste monitoring rada popisivača, kaže Jasmina Savić, načelnik Odeljenja statistike u Kraljevu Republičkog zavoda za statistiku.

Foto: Filter media

Kada je broj popisivača na terenu u pitanju, a za koje su prijave u toku, biće angažovano 249 lica.

-Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti elektronskim putem, popunjavanjem prijave koja se nalazi na sajtu Republičkog zavoda za statistiku , kao i na sajtu www.popis2022.rs , dodaje Savić.

Za popisivače na terenu se mogu prijaviti, pored nezaposlenih lica, zaposleni, penzioneri i studenti. Kandidat za popisivača treba da ispunjava opšte i posebne uslove, a to su:

– da bude državljanin Republike Srbije,

– da u trenutku podnošenja prijave bude punoletan,

-da ima najmanje završenu trogodišnju školu,

-da ima prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji RS ,

-da lice nije kažnjavano ( da protiv njega nije pokrenuta istraga niti da se vodi krivični postupak).

-Kada je reč o posebnim uslovima oni se odnose na posedovanje osnovnog informatičkog znanja,jer će se ove godine prvi put popis vršiti elektronskim putem, odnosno popisivač će na licu mesta elektronski unositi podatke, što će imati za cilj brže dobijanje krajnjih rezultata popisa, ističe Savić.

Kandidati za popisivače na terenu takođe će proći petodnevnu obuku, na kojoj će im na vrlo jednostavan način biti objašnjeno kako da koriste potrebnu aplikaciju za popis stanovništva. Ono što je neophodno i kao jedan od uslova kandidatima jeste i to da imaju pristup internetu, ne tokom terenskog rada (kada će raditi u oflajn modu), već nakon povratka sa terena, kako bi na kraju svakog radnog dana imali mogućnost da pošalju potrebne podatke.

Tokom angažovanja popisivač stanovništva na terenu mogu dobiti u proseku 60.000 dinara, ovaj iznos može biti veći ili manji a zavisi od teritorije koju popisivač dobije kao i od broja jedinica popisa. Angažovanim popisivačima je plaćeno osiguranje, kao i realni putni troškovi ukoliko rade popis van mesta stanovanja, kao i 1.500 dinara za korišćenje mobilnog telefona i interneta.

Poslednji popis stanovništva sproveden je 2011. Godina, a prema podacima broj stanovnika u Kraljevu u tom trenutku bio je 125.488.

Piše: Danka Gašić

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.