Grad raspisao oglas za zakup poljoprivrednog zemljišta

Obaveštavaju se nosioci poljoprirednih gazdinstava sa teritorije grada Kraljeva upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom da je grad Kraljevo raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kraljevo za agroekonomsku 2022/2023 godinu.

Obilazak poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup i na korišćenje može se vršiti 22.08 2022.godine.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 13.00 sati dana 23.08.2022.godine.

Oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu KRALJEVO nalazi se na zvaničnom sajtu grada Kraljevo www.kraljevo.rs –oglasna tabla, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kraljeva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.