Da li ste znali za koliko zastarevaju neplaćeni računi – ovaj podatak će vas IZNENADITI

Zakon o obligacionim odnosima reguliše sva dugovanja za komunalne usluge, tako da one zastarevaju nakon 12 meseci od nastanka duga, odnosno od datuma na računu. Ovaj rok zastarevanja odnosi se na komunalne usluge i srodne delatnosti (struja, voda, kablovska, parking servis..)

Ukoliko vas trgovac navedenih usluga, nakon roka od 12 meseci od nastanka duga tuži, korisnik može da se pozove na rok o zastarelosti.

Prodavac usluge može da tuži dužnika i nakon na primer pet godina, ali je pravo potrošača da se pozove na zastarelost, a ukoliko dužnik to ne učini dug ponovo postaje važeći i trgovac ima pravo da ga naplati, preko izvršitelja.

Takođe, rok o zastarelost ne odnosi se samo na trgovce uslugama koje predstvaljaju javna preduzeća već i privatne kompanije, poput mobilnih i kablovskih operatera.

-Problem je što neki mobilni operateri, odnosno njihovi pravni zastupnici, pokušavaju da obmanu dužnike iako je prošlo godinu dana. Dug zastareva posle godinu dana i to je jedina istina. Svaki potrošač je dužan da u roku izjavi prigovor zastarelosti i takav postupak bi na sudu kasnije bio obustavljen, kažu u Udruženju „Efektiva“ koje se bavi pravom potrošača, a prenose mediji.

U ovom udruženju potrošača navode da se potrošači masovno žale da pojedini trgovci uslugama fiksne i mobilne telefonije preko svojih punomoćnika pokušavaju naplatu davno zastarelih potraživanja, uz tvrdnju da se na ove usluge, navodno, ne primenjuje član 378 Zakona o obligacionim odnosima (ZOO), koji predviđa jednogodišnji rok zastarelosti za komunalne usluge, struju i telefoniju, već se, za pravna lica, primenjuje član 374 ZOO koji predviđa trogodišnji rok zastarelosti, a za fizička lica, član 371 ZOO koji predviđa opšti, desetogodišnji rok zastarelosti.

Razlika u primeni roka zastarelosti postoji samo kod komunalnih usluga, koja se podvode pod član 378 stav 1 ovog Zakona, a taj stav se odnosi isključivo na domaćinstva, ne i na pravna lica. Tako se na fizička lica primenjuje jednogodišnji rok zastarelosti, a na pravna lica rok zastarelosti od tri godine.

Potrošači, odnosno korisnici navedenih usluga, treba uredno da čuvaju svoje račune i uplatnice, kako bi im kasnije, u slučaju sudskog spora npr. ovaj papir predstavljao dokaz o uplati. To ne mora da bude uplatnica, dovoljan je i račun za struju, telefon, na kom je naznačeno da nema prethodnog dugovanja. Svaki takav račun je dokaz da su za prethodni mesec obaveze plaćene.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.