Rad na otvorenom pri visokim temperaturama – POSLODAVCI OBRATITE PAŽNJU

Izvor/Foto: Pixabay

Visoke temperature koje nas očekuju u narednom periodu utiču na sve a naročito na one radnike koji svoj posao obavljaju direktno izloženi suncu

Kako ističu u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja a prenosi „Blic Biznis“ poslodavci ne mogu uticati na spoljašnje faktore, ali su dužni da primenjuju Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonske propise, a u slučaju visokih temperatura kada zaposleni obavljaju poslove na otvorenom.
Izvor: Pixabay

Obaveza poslodavca jeste da Aktom propisanim o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini proceni rizike po bezbednost i zdravlje radnika što se odnosi konkretno na rad na visokim temperaturama.

Kako treba postupati?

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pripremila je smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama, kako bi se rizik po zdravlje radnika sveo na najmanju moguću meru.

Ove smernice odnose na dane kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni, odnosno na zaposlene koji poslove obavljaju na otvorenom u građevinarstvu, poljoprivredi i sl. Na tako visokoj temperaturi smatra se da radnici poslove obavljaju u nepovoljnim uslovima, što negativno može da utiče na njihovo zdravlje.

Uputstvo za poslodavce koje je važno ispoštovati:

-Izbegavanje rada u najtoplijem delu dana (od 11 do 16 časova, a u skladu sa Preporukom Vlade RS, ukoliko to dozvoljava proces rada)

-Organizovanje rada po smenama

-Uvođenje dodatne radne snage

-Preraspodela obavljanja posla – teži deo posla obavljati u hladnijem delu dana

-Praviti češće pauze uz obezbeđivanje velike količine vode i bezalkoholnih pića

-Izvršiti obuku zaposlenih za pružanje prve pomoći

-Zaposlenima se mora omogućiti da tokom pauze mogu skinuti sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu

-Obezbediti odgovarajući prostor gde zaposleni mogu da se sklone od sunca i odmore

-Izvršiti aklimatizaciju zaposlenih na uslove pri visokim temperaturama.

Iako rad na visokim temperaturama nije regulisan zakonom iz inspekcije rada poručuju poslodavcima da poštuju preporuke Ministarsva za rad. Iz Inspektoratu savetuju poslodavce da radnike zaštite preraspodelom radnog vremena u skladu sa zakonom, s tim da radno vreme ne prelazi 40 sati nedeljno. Inspekcija rada redovno vrši kontrole na terenu.

Piše: Danka Gašić

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.