Od danas prijave za dodatne vaučere od 10.000 dinara – Ovo su uslovi

Izvor/Foto: www.vaucerisrbija.com

Građani koji su već ostvarili pravo na vaučer od 5.000 dinara, koje dodeljuje država za odmor u Srbiji, već od danas mogu početi sa prijavom za dodatni vaučer u vrednosti od 10.000 dinara.

Kao i ostali, potencijalni korisnici, za ovaj vaučer mogu se prijaviti na šalterima JP „Pošta Srbije“, najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana.

Za prijavu za dodatni vaučer potrebno je podneti popunjenu Prijavu za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje u ugostiteljskim objektima u 2022. godini, koju će dobiti na šalteru Pošte i prilože neophodnu dokumentaciju.

Svaki građanin je dužan da na prijavi dobijenoj od šalterskog službenika proveri tačnost podataka koji se odnose na lične podatke(ime, prezime, JMBG, adresu za dostavu vaučera), kao i naziv ugostiteljskog objekta koji je prethodno rezervisan.

Vaučeri od 5.000 se koriste samo za uslugu smeštaja;

Vaučeri od 10.000 se koriste, pored usluge smeštaja, i za uslugu doručka, polupansiona i pansiona.

Vaučerom se ne mogu posebno plaćati usluge pića, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.

Rok za korišćenje vaučera u iznosu od 5.000 dinara je 20. novembar 2022, a rok za korišćenje vaučera od 10.000 dinara je 21. oktobar 2022.

Vaučeri se mogu koristiti isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Ko se sve može prijaviti za vaučer?

-korisnici prava na penziju

-nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji NSZ (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade)

-korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita

-korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje

-radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara na mesečnom nivou

-ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima koja mesečno ne prelaze 70.000 dinara

-korisnii prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu

-nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava

-studenti.

Za odmor u Srbiji opredeljeno je ukupno 300.000 vaučera, od čega 200.000 u vrednosti od 15.000 dinara i 100.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara za lica koja su u 2022. ostvarila pravo na vaučer u iznosu od 5.000 dinara.

Prijave za vaučere počele su 27. juna, na šalterima Pošta širom Srbije, a do danas je podeljeno preko 60.000 vaučera.

Izvor: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.