NBS: Povećanje mobilnosti stvara olakšice klijentima

Izvor/Foto: Pixabay

Korisnik sada lako može da pređe iz jedne u drugu banku

Narodna banka Srbije ističe da je u odnosu na isti period prethodne godine povećala prihod i to po osnovu naknada i provizija, odnosno zbog pružanja platnih usluga.

Zakonom o platnim uslugama predviđeno da pružalac platnih usluga ima obavezu da na jasan, razumljiv i transparentan način informiše korisnike platnih usluga o naknadama koje im naplaćuje za pružene usluge, podsećaju iz NBS.

“Uprkos tome što je način privlačenja odnosno zadržavanja klijenata u domenu poslovne politike banke, sa aspekta očuvanja finansijske stabilnosti, koristimo priliku da ukažemo na to da ponekad naizgled kratkoročna dobit može da se odrazi negativno na poslovanje banke u vidu dugoročnog smanjenja baze klijenata banaka”, navodi se u saopštenju Narodne banke.

NBS nastoji da određenim regulatornim aktivnostima nastoji da poveća mobilnost klijenata, kako bi oni na što lakši način mogli da pređu u drugu, odnosno promene banku, saopštava NBS.

Klijenti na jednostavan način mogu da odu u drugu banku, koju su izabrali, i od nje zahtevaju uslugu promene platnog računa, ali i uslugu refinansiranja svih obaveza prema drugoj banci.

Nova banka, odnosno ona koju klijent izabere, dužna je da preuzme sve aktivnosti koje su potrebne da se zatvori račun ali i da se izmire sve obaveze prema staroj banci, odnosno onoj u kojoj korisnik ne želi više da bude klijent.

Kako navode u saopštenju iz NBS, i ubuduće će nastaviti, u skladu sa nadležnostima, da pojednostavljuju promenu banke, odnosno da podstiču i promovišu mobilnost klijenata.

Narodna banka Srbije očekuje od banaka u Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku, koja podrazumeva unapređivanje depozitnih poslova i očuvanje odnosno uvećanje baze deponenata i klijenata, kao i da ocene opravdanost povećanja cena određenih naknada i usluga.

Narodna banka Srbije neće dozvoliti da se na bilo koji način naruši postignuta finansijska stabilnost i ugrozi sistem štednje u našoj zemlji, stoji u saopštenju.

Izvor: NBS

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.