Kraljevo: Raspisani javni za zapošljavanje – KO IMA ŠANSU

Foto:

Nacionalna služba za zapošljavanje i lokalna samouprava Kraljevo raspisali su javne pozive za tri aktivne mere zapošljavanja.

Za ove udružene projekte izdvojeno je 15,8 miliona dinara, 8 miliona iz gradskog budžeta, a 7,85 miliona iz državnog, kako bi se subvencionisali projekti samozapošljavanja, realizovala stručna praksa za svršene srednjoškolce i studente, ali i zaposlila lica iz kategorije teže zapošljivih na poslovima javnih radova.

Konkurs za subvencije samozapošljavanja ukupno 16 nezaposlenih, otvoren je do 30. juna, za šta je izdvojeno  4,95 miliona dinara. Za programe zapošljavanja obrazovanja i nauke sredstva iznose 300.000 dinara po koriniku dok ukoliko je u pitanju osoba sa invaliditetom ili korisnik socijalne pomoći, sredstva se uvećavaju za 30.000 dinara.

Kako se navodi, prioritet su proizvodne i uslužne delatnosti.

Oni koji dobiju novac u obavezi su da delatnost obavljaju najmanje 12 meseci i da redovno izmiruju obaveze.

Konkurs koji će biti otvoren do utroška sredstava, odnosno do 30. avgusta tekuće godine, odnosi se na stručnu praksu za šta je izdvojeno 5,95 miliona dinara. Program će obuhvatiti 20 građana u zavisnosti od stručne spreme. Za one sa srednjom školom praksa će trajati 6 meseci uz mesečnu naknadu od 22.000 dinara, za korisnike sa višom spremom praksa će trajati 9 meseci, uz 24.000 dinara mesečne naknade, dok će sa visokom spremom korisnici obavljati praksu godinu dana, uz mesečnih 27.000 dinara primanja.

Zahtev za obavljanje stručne prakse podnose i poslodavci koji moraju ispunjavati kako prostorne tako i kadrovske kapacitete.

Prema uslovima konkursa a kada su u pitanju javni radovi, koji mogu trajati od jednog do četiri meseca. Poslodavac sa licima na evidenciji NSZ (Nacinalne službe za zapošljavanje) potpisuje ugovor o privremenim i povremenim poslovima za mesečnu naknadu u visini od 22.000 dinara. Pravo da angažuju lica za javne radove imaju organi lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća, preduzetnici, zadruge i udruženja koja imaju status pravnih lica.

Izvor: NSZ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.