Ko sve može da dobije vaučer od 15.000 dinara koji daje država

Izvor/Foto: www.vaucerisrbija.com

U svim poštama u Srbiji od danas počinje prijava za vaučer od 15.000 dinara koji građani mogu da iskoriste za odmor u našoj zemlji.

Oni građani koji su početkom godine koristili ove vaučere, ali u visini od 5.000 dinara, takođe mogu da se prijave za ove, kako bi dobili razliku od 10.000 dinara.

Država je obezbedila 200.000 vaučera za odmor u Srbiji, a prema ranijim iskustvima, oni se vrlo brzo podele.

Ko sve može da dobije vaučer?

Nezaposleni, penzioneri, studenti ali i svi građani koji zarađuju manje od 70.000 dinara, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata čija primanja ne prelaze 70.000 dinara, nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da s bave isključivo poljoprivredom, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Za ovu namenu država je obezbedila tri milijarde dinara.

Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, pozvali su građani koji spadaju u navedene kategorije, ali i sve ugostitelje da se prijave, napominjući da je do sada na listi bilo više od 2.700 ugostiteljskih objekata širom Srbije u kojima su se mogli iskoristiti vaueri.

Procedura prijave

Svako ko želi da koristi državni vaučer, mora sam da rezerviše onaj ugostiteljski objekat u kome želi da provede odmor, uz napomenu da je kod rezervacije bitno da li je građanin student penzioner ili nezaposlena osoba.

-Najpre je potrebno popuniti obrazac prijave koji se nalazi na sajtu Ministarstva turizma

-Popunjenu prijavu predati lično na šalteru Pošte

-Uz prijavu dostaviti na uvid potvrdu o rezervaciji kod ugostitelja, ličnu kartu ili pasoš,

-Penzioneri uz prijavu dostavljaju fotokopiju o ostvarenom penzionom pravu na penziju ili original penzioni ček,

Zaposleni dostavljaju na uvid original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi u mesecu koji prethodi onome u kome se podnosi prijava,

-Studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu,

-Prijavu podneti najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana,

Vaučer sadrži naziv ugostiteljskog objekta i jedinstvenog identifikatora prijave, odštampane podatke o korisniku vaučera,

-Ministarstvo turizma preko JP „Pošta Srbije“ dostavlja vaučere na adresu,

-Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

Vaučere države za odmor u Srbiji potrebno je iskoristiti do 31. oktobra, uz napomenu da korisnik minimum mora rezervisati pet noći.

Izvor: Ministarstvo turizma

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.