NAJU: Neophodna stalna edukacija zaposlenih u javnoj upravi

Foto: Filter media

Kako stoji u Strategiji reforme javne uprave, država želi javnu upravu „po meri svih građana“, odnosno unapređenje i približavanje uprave građanima i privredi. U to spada da javna uprava mora biti transparentna, efikasna, odgovorna i profesionalna.

Iako je za sve navedeno potrebno ostvariti mnogo uslova, najvažnija je, kako ističu u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu (NAJU), stalna edukacija državnih službenika. Pre četiri godine formirana je ova institucija od strane države, kao centralna institucija sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u javnom sektoru.

Predstavnici Nacionalne akademije posetili su Kraljevo i održali sastanak sa gradonačelnikom i rukovodiocima Gradske uprave. Nakon sastanaka govorilo se o najčešćim problemima sa kojima se susreću zaposleni, koji obuke NAJU (namenjene zaposlenima u gradskim, opštinskim i državnim upravama) mogu pohađati besplatno.

-Suočavamo se sa nekim objektivnim okolnostima, jedan od tih primera je nedovoljno opreme ili zastarelost iste. Tu moramo istaći i subjektivne slabosti, jer zaposleni dugo godina u javnim upravama imaju određen otpor prema sticanju novih znanja, dok neki mladi zaposleni teže dolaze u poziciju da budu izabrani za edukacije. Na tome moramo raditi kao i na prevazilaženju jaza između kadrova koji rade u većim centrima  i lokalnim samoupravama. Nastojimo u tom cilju da u narednom periodu približimo kompetencije službenika u upravi na lokalu i u državnim organima, rekao je prof. dr Dejan Miletić direktor Nacionalne akademije za javnu upravu.

 Od oko 215 zaposlenih u kraljevačkoj Gradskoj upravi, polovina je prošla neku vrstu edukacije.

-U današnje vreme nije dovoljno da završite srednju školu ili fakultet, nakon toga se zaposlite i mislite da će te u narednim decenijama raditi samo ono što ste naučili u školi. Naprotiv, neophodno je dodatno obrazovanje i sticanje novih znanja i veština, jer tehnologija vrlo brzo napreduje a to iziskuje viši nivo kvaliteta usluga koji je potrebno pružiti kako građanima tako i privredi, rekao je gradonačelnik Predrag Terzić.

Nacionalna akademija za javnu upravu trenutno vodi nekoliko obuka i to: program obuke državnih službenika na položaju, zaštita podataka o ličnosti, upravljanje finansijama lokalne samouprave, program zaštite od diskriminacije pred organima lokalne samouprave i još mnogo sličnih unapređujućih programa koji u narednom periodu treba da donesu rezultate koji će olakšati kako zaposlenima tako i građanima i privredi, da na lakši i efikasniji način obavljaju neophodne poslove.

Piše: Danka Gašić

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.