MUP Kraljevo: Raspisan konkurs za obuku policajaca

Zainteresovani građani tokom današnjeg dana o uslovima konkursa mogu da se informišu na štandu Policijske uprave Kraljevo koji se nalazi kod DM-a na Trgu srpskih ratnika

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je 23. maja konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za vršenje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika. Konkurs je raspisan za svih 27 Policijskih uprava na teritoriji RS.
Foto: Filter media
Konkursom je predviđeno da će 220 polaznika biti stručno osposobljeni za vršenje poslova i zadataka na radno mesto – policajac, 230 za radno mesto – saobraćajni policajac i 330 za radno mesto  – granični policajac.
Foto: Filter media

-Što se tiče Policijske uprave u Kraljevu za nju je predviđeno 14 polaznika i to 7 za radno mesto – policajac i 7 za radno mesto – saobraćajni policajac. Danas vršimo promociju konkursa u gradu kako bi zainteresovanim sugrađanima bolje približili o čemu se tačno radi, kaže Ivana Čingelić, oficir PU Kraljevo.

Foto: Filter media

Kada su uslovi konkursa u pitanju kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

-moraju biti državljani Republike Srbije;

-da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije (najmanje godinu dana neprekidno do dana prijave na konkurs);

-navedeno prebivalište mora biti na teritoriji Policijske uprave na kojoj kandidat konkuriše;

-zainteresovani kandidati ne mogu imati manje od 18 i više 24 godine starosti do dana završetka konkursa, odnosno ne više od 27 godina starosti u slučaju da se radi o svršenim studentima Kriminalističko-policijskog univerziteta;

-kandidati moraju imati najmanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, odnosno završene strukovne ili akademske studije na Kriminalističko-policijskom univerzitetu;

-moraju posedovati važeću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije ;

-potvrdu o tome da ne postoje druge bezbednosne smetnje u skaldu sa Zakonom o policiji i,

-moraju da ispunjavaju određene zdravstvene , psihološke i fizičke kriterijume za prijem u radni odnos za MUP kao ovlašćena službena lica.

Foto: Filter media

Konkurs je otvoren do 7. juna 2022. godine.

Svi zainteresovani kandidati prilikom prijave na konkurs moći će da se opredele za koje radno mesto žele da se sprovede stručno osposobljavanje.

Više informacija o konkursu možete pogledati na sajtu www.mup.gov.rs i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Piše: Danka Gašić

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.