Fali nam još oko 145 javnih beležnika – uradili više od 230.000 predmeta u 2021.

Izvor/Foto: Pixabay

Za sedam godina, od kada postoje u Srbiji, javni beležnici uradili 15 miliona pravnih poslova, a od toga je 1,4 miliona ugovora o prometu nepokretnosti. Uskoro novine u postupcima ostavina i sastavljanja smrtovnica.

U tom periodu, tokom sedam godina i četiri meseca, u javnobeležničkim kancelarijama širom Srbije obavljeno je 15.374.160 pravnih poslova, od čega je najviše javnobeležničkih overa – više od 13 miliona.

Reč je o mnogobrojnim poslovima koje su ranije završavali samo sudovi, čiji je rad sada u velikoj meri rasterećen, pa sudovi mogu da se bave u najvećoj meri svojim primarnim poslom, a to su suđenja u parnicama i krivicama, privrednim, upravnim i drugim sporovima.

U našoj zemlji trenutno ima 225 notara, a za potpunu popunjenost potrebno je 370.

– Javni beležnici u ovom trenutku zapošljavaju još 1.430 ljudi, od kojih su 72 javnobeležnička pomoćnika, 669 javnobeležničkih saradnika i pripravnika, a 689 zaposlenih bavi se administrativnim poslovima. Nedostaju još notari za područja osnovnih sudova u Dimitrovgradu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sjenici. U saradnji sa Ministarstvom pravde stalno se radi na popunjavanju preostalih mesta, a prioritet su sredine u kojima javnih beležnika još nema – navode iz Javnobeležničke komore Srbije (JKS).

Od 2014, kada su uvedeni u pravni sistem Srbije, pa do kraja 2021. javni beležnici su solemnizovali, a to znači potvrdili i overili, 1.466.774 ugovora o prometu nepokretnosti. U svim tim poslovima, oni su garantovali sigurnost pravnog posla. Samo u 2021. solemnizovane su 268.693 isprave.

– Ostavinski postupci se sada mnogo brže odvijaju, a u 2021. javni beležnici, koji vode ostavine kao posao koji im poverava sud, uradili su više od 832.000 ostavinskih predmeta, a to je ukupan broj smrtovnica i raspravljanja zaostavštine. Svega 336 ostavinskih rešenja je ukinuto, a preinačeno je 91 – navode iz JKS.

Srpski sudovi ustupili su javnim beležnicima 118.639 zahteva radi sastavljanja smrtovnica i 118.446 predmeta  radi sprovođenja ostavinske rasprave, navodi se u godišnjem izveštaju o radu sudova.

Reč je o ustupanju predmeta u skladu sa preporukama Saveta Evrope za rasterećenje sudova i odredbama Zakona  o vanparničnom postupku i Zakona o javnom beležništvu.

JKS ima izuzetnu saradnju sa Ministarstvom pravde na svakom koraku unapređenja efikasnosti mreže javnih beležnika, a naš javnobeležnički sistem se ugleda na mnogo starije notarske sisteme, među kojima su notarijati Francuske i Nemačke, koji nam pružaju svesrdnu podršku i na putu digitalizacije.

Izvor: Nova ekonomija/Politika

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.