Uskoro počinje gradnja postrojenja za preradu otpadnih voda

Od marta naredne godine kreće izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda takozvani “prečistač“.

U Kraljevu su stvoreni formalno-pravni uslovi za početak izgradnje prečistača jer je krajem prošlog meseca potpisan Sporazum sa krajnjim primaocem sa Ministarstvom finansija odnosno nadležnim Ministarstvom ekologije, Gradom Kraljevom i JKP Vodovodom.

-Firma „Veolia“ koja je dobila ovaj posao na međunarodnom tenderu ima zadatak da po principu „ključa u ruke“ u ovoj godini izradi projektno rešenje prečistača a nakon dobijanja svih saglasnosti i dozvola od naredne godine krene i u fizičku izgradnju postrojenja. Vrednost ovog projekta je 17,8 miliona evra, a sredstva su obezbeđena iz Evropskih fondova (85%), dok je preostalih 15%  iz budžeta Republike Srbije, kaže Aleksandar Protić direktor JKP „Vodovod“ Kraljevo.

Foto: Filter media

Proces priprema za izgradnju prečistača traje već osam godina, a trenutno se proces nalazi u fazi poslednje tri godine, kada izvođač radova kreće u projektovanje a nakon toga i u izgradnju postrojenja. Nakon izgradnje planiran je probni period rada prečistača, tako da će se ovaj projekat privesti nameni 2025. godine smatraju nadležni.

Šta će tačno raditi prečistač?

Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Kraljevu ima samo primarni sistem prečišćavanja u kome se fizički obavlja prečišćavanje. Ono što je planirano u budućnosti a što je bitno za Kraljevčane jeste sekundarni sistem prečišćavanja.

-Osim fizičkog ovaj sistem će imati i hemijsko i biološko prečišćavanje. Na taj način bićemo usklađeni sa Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija i uslovima za njeno ispuštanje, koje propisuje EU, ističe Dušica Banjanac tehnolog JKP „Vodovod“ u sektoru otpadnih voda.

Foto: Filter media

 Uređaj koji Kraljevo u ovom trenutku ima, kažu u Vodovodu, takođe je u skladu sa LEAP-om (Lokalni ekološki akcioni plan) gde se voda koja se ispušta u recipijent u skladu je sa pravilnikom Grada Kraljeva i ne utiče na ekološku klasu reke Ibar.

-Mi imamo analize same reke pre i posle ispuštanja otpadne vode gde je ekološka klasa ista i pre i nakon ispuštanja, kaže Banjanac.

Što se tiče vode za piće u Kraljevu u JKP „Vodovod“ ističu da ona nema nikakav tretman odnosno nikakav tehnološki postupak prečišćavanja osim dezinfekcije koja se mora raditi zbog Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Voda iz kraljevačkog „Vodovoda“ kontroliše se tri puta nedeljno a rade se i kvartalne analize. Iz ovog Javno komunalnog preduzeća poručuju da stanovnici grada na Ibru piju čistu, ispravnu a pre svega kvalitetnu vodu.

Piše: Danka Gašić

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.