Desetodnevna rehabilitacija za penzionere o trošku države- Evo kako da se prijavite

Izvor/Foto: Pinterest

PIO fond (Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje) raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2022. godinu.
Izvor:Pinterest

Ko sve ima pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju?

U banjama i lečičištima širom Srbije pravo na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija , sa prebivalištem u Srbiji, a čija penzija iznosi do 30.978 dinara i koji osim penzije nemaju druga lična primanja, saopšteno je iz Fonda PIO.

Ovo pravo imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva , pod uslovom da zbir ovih penzija iznosi do 30.978 dinara.

Šta je potrebno od dokumentacije za prijavu?

-penzijski ček,

-dokaz o visini penzije iz inostranstva(izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo),

-popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini i da ovlašćuje PIO fond da u njegovo ime i za njegov račun može da zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će korostiti pravo na rehabilitaciju.

Korisnik može da priloži i raspoloživu medicinsku dokumentaciju , ukoliko je poseduje.

Kome podneti prijavu?

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave na oglas podnose se počevši od danas, 5. aprila zaključno sa 21. aprilom 2022. godine.

Rang lista penzionera koji ispunjavaju potrebne uslove za upućivanje na rehabilitaciju biće objavljena dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa.

*Na rang listu se može podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli. Komisija je dužna da u roku od pet radnih dana razmotri prigovore i utvrdi konačnu rang listu.

Piše: Danka Gašić

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.