Međunarodni dan civilne zaštite obeležen i u Kraljevu

Svakog 1. marta širom sveta obeležava se Međunarodni dan civilne zaštite. Značaj sistema civilne zaštite je izuzetan što se pokazalo i u praksi tokom epidemije koja je zadesila čitav svet.
Foto: Filter media

Kada je u pitanju grad Kraljevo Sektor civilne zaštite tokom godina susreo se sa nizom izazova, poplavama, šumskim požarima, zemljotresom.

-Postoje tri stvari koje treba istaknuti kada je u pitanju sam sistem civilne zaštite a to su masovnost odnosno učešće svih institucija i organizacija u ovom sistemu. Druga stvar je ići spremno na sve izazove i rizike odnosno, na valjan način sprovesti obuke i opremanje a kao najznačajnije istaći svest o značaju i rizicima koji prete, kaže Zdravko Maksimović, rukovodilac Odeljenja civilne zaštite u Kraljevu.

Foto: Filter media

Rizika je mnogo a njihova nepredvidivost veća je samim tim jer svaki od njih dolazi iz prirode. To su poplave, snežni nanosi, grad i sve ono što ugražava imovinu, živote i zdravlje ljudi.

Kada je u pitanju teritorija grada na Ibru kroz procenu rizika od katastrofa identifikovana su tri rizika: poplave, klizišta i zemljotres. Na ovu listu treba dodati i šumske požare koji pored toga što ugrožava živote i zdravlje ljudi, uništava i biodiverzitet ali i posebna kulturna i istorijska dobra kada govorimo o području Studenice, dodaje Maksimović.

Grad Kraljevo nalazi se među 18 gradova i opština sliva Zapadne Morave, koji su potpisale sporazum o međuopštinskoj saradnji kako bi obezbedili bolju prevenciju i bili spremniji da efikasno reaguju u slučaju katastrofa.

Foto: Filter media

-Kraljevo je dalo svoj doprinos kroz gradski budžet, ali i kroz svoje ljude koji su stručno osposobljeni da daju doprinos ne samo za sliv Zapadne Morave već i za čitavu državu, a kada su u pitanju katastrofe kojih smo mi poslednjih godina svedoci. Nadam se da ćemo i ubuduće biti efikasni i organizovanio kao do sada a kada su u pitanju vanredne situacije, kaže Vukman Rakočević, zamenik gradonačelnika Kraljeva.

Foto: Filter media

Povodom obeležavanja ovog datuma u Kraljevu je danas organizovana tribina na temu Zemljotresi u Srbiji – rizik i posledice.

Na ovoj predavanju učestvovali su predstavnici Stalne konferencije gradova i opština, koordinatori gradova i opština u slivu Zapadne Morave, predstavnici slivova Kolubare, Drine, Dunava i Velike Morave. Na predavanju je govorila i prof dr. Svetlana Brzev, predsednica Srpskog udruženja za zemljotresno inžinjerstvo.

Piše: Danka Gašić

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.