Komasacija zemljišta u Samailima i Mrsaću

Izvor/Foto: Agroklub

Komisija za komasaciju KO Samaila i KO Mrsać obaveštava imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa da će od 15. marta do 15. septembra tekuće godine biti utvrđivano faktičko stanje u postupku komasacije u delu katastarske opštine Samaila i Mrsać, grada Kraljeva.

Poslove utvrđivanja faktičkog stanja vršiće Potkomisija za utvrđivanje faktičkog stanja, koja će u periodu:

-15-31. marta 2022. godine – raditi u prostorijama Osnovne škole „Petar Nikolić“ Samaila, svakog radnog dana,

-01. aprila -15. septembra 2022. godine  – raditi u prostorijama Osnovne škole „Petar Nikolić“ Samaila utorkom i četvrtkom, a ponedeljkom, sredom i petkom u prostorijama Gradske uprave grada Kraljeva, srednji ulaz, sala 3.

Radno vreme Potkomisije je od 07 do 15 časova.

*Komasacija predstavlja ukrupnjivanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima, pri čemu se smanjuje broj parcela i omogućava obrada pravilnijih parcela. Na taj način pospešuje se poljoprivredna proizvodnja na tom zemljištu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.