Grad Kraljevo raspisao poziv za renoviranje krovova i fasada

U Kraljevu je raspisan Javni poziv za sufinansiranje projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada. Za bespovratno sufinansiranje ovog projekta grad je obezbedio 30 miliona dinara.
Foto: Filter media

Sufinansiranjem projekta investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada, odnosno projekata kojima se sprečava nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu, ili imovinu veće vrednosti u Kraljevu su obuhvaćene stambeno-poslovne zgrade, zgrade koje su proglašene za kulturno dobro, zgrade u zaštićenim kulturno-istorijskim celinama, ali i one porodične kuće koje su locirane uz najprometnije ulice, trgove i druge javne površine i koje, usled neodržavanja, predstavljaju posebnu opasnost.

Koji su sve radovi obuhvaćeni ovim projektom?

-Investiciono održavanje fasada, radi sprečavanja štetnih posledica po bezbednost građana,

-sanacija krovova, u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život, zdravlje i bezbednost ljudi, odnosno zgrada,

-zamena upotrebljivih građevinskih materijala, koji su štetni po život i zdravlje ljudi,

-unapređenje energetskih svojstava zgrade, radi smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu,

Ali i drugi radovi kojima se sprečava nastanak štetnih posledica po život i zdravlje, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti propisane Odlukom o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata u Kraljevu.

Ko sve ima pravo učešća po Javnom pozivu?

-stambene zgrade,

-stambeno-poslovne zgrade,

-stambene i stambeno poslovne zgrade koje su proglašene za kulturno dobro,

-stambene i stambeno poslovne zgrade u zaštićenim kulturno-istorijskim celinama i

-vlasnici porodičnih kuća koje su locirane uz najprometnije ulice, trgove i druge javne površine koje, usled neodržavanja, predstavljaju posebnu opasnost za nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.

Za bespovratno sufinansiranje Projekta po Javnom pozivu, grad Kraljevo je obezbedio trideset miliona dinara (uključujući i PDV) dok je učešće grada u bespovratnom sufinansiranju 40% do najviše 75% od ukupne vrednosti Projekta, odnosno radova.

Koliko procenata i za koju intervenciju grad Kraljevu u procentima izdvaja novca po ovom Projektu možete pogledati u „Službenom glasniku grada Kraljeva“ broj 6/22, i u „Službenom listu grada Kraljeva“ , broj 37/21.

Učesnici po Javnom pozivu u obavezi su da (u odgovarajućem procentu) finansiraju preostali, nedostajući iznos sredstava od ukupne vrednosti radova (uključujući i obračunati PDV).

O potrebnoj dokumentaciji za podnošenje prijave po Javnom pozivu možete se informisati na imejl [email protected] ili na broj telefona 036/ 306 203.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kraljeva www.kraljevo.rs ,  i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja Javnog poziva, odnosno od 18. marta do 18. aprila tekuće godine do 12 časova.

Sve prijave po Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom i dokaima o ispunjenosti uslova, podnose se isključivo lično, u zatvorenoj koverti Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva – kancelarija broj 5, prizemlje zgrade Gradske uprave.

Na poleđini koverte potrebno je navesti ime i prezime/poslovno ime podnosioca prijave sa adresom i naznakom NE OTVARATI – Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje Projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada – ZA KOMISIJU, kao i podatak o broju vrste radova.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.