Država povećala dnevnice za čuvare kutija

Poslednjih dana najviše poziva građanima upućuju stranke da se prijave za kontrolore izbora ili jednostavnije rečeno čuvare kutija, na predstojećim izborima koji su zakazani za 3. april. Ukoliko se prijave građani bi za jedan dan mogli da zarade 2.500 dinara, koliko će iznositi dnevnica.
Izvor: BBC

Za minuli referendum država je kontrolorima plaćala dve hiljade dinara, dok je sada odlučeno da će taj iznos biti uvećan.

Na čuvara kutija pravo ima svaki učesnik izbora, bilo da se radi o stranci, koaliciji, nezavisnom kandidatu.

Ko može biti kontrolor?

Za ovaj jednodnevni posao može se prijaviti svaki punoletan građanin Srbije. Ono što je važno napomenuti jeste da ne mora biti član nijedne stranke da bi bio kontolor na biračkom mestu. Iako se najčešće kontrolori biraju i partijskog članstva, to ne mora biti slučaj, jer je sve više zainteresovanih građana za „laku“ zaradu.

Šta radi kontrolor i koji je njegov posao?

Posao čuvara kutija je da kontroliše izborni proces. Njihov osnovni zadatak je da osim nadgledanja samog glasanja, spreče sve moguće zloupotrebe koje se mogu desiti na biračkim mestima. Samo neke od mogućih zloupotreba mogu biti ubacivanje već zaokruženih listića u kutije , glasanje onih koji nisu prisutni itd. Zloupotreba je mnogo tako da svaki čuvar na dan izbora mora da „otvori četvoro očiju“.

Pored toga potrebno je da obave kontrolu biračkog mesta, da li ima stranačkih obeležja u krugu od 50 metara od biračkog mesta što je zakonom zabranjeno.

Takođe, jedan od glavnih zadataka je utvrđivanje tačnog broja listića za biračko mesto na kome se kontrolor nalazi.

U toku izbornog dana zadatak kontrolora je da proverava dokumenta glasača. Jedna od propisanih obaveza kontrolora je prijavljivanje i unošenje u zapisnik bilo kakve neregularnosti tokom dana izbora.

Izvor: Filter media

Koje sve neregularnosti treba prijaviti?

Kašnjenje pri otvaranju biračkog mesta, prekid glasanja koji traje duže od jednog časa, nepodudaranje u izbornom materijalu.

Važna je i kontrola zatvaranja biračkog mesta, brojanja glasova i sastavljanje zapisnika biračkog odbora. Na kraju glasanja, kontrolori su dužni da utvrde rezultate na biračkom mestu.

Potrebno je proći obuku kako bi bili čuvar kutija

Većina kontrolora već je učestvovala u izbornom procesu. Međutim, potrebno je proći kratku obuku, kako bi se svi kontrolori upoznali sa izbornim procesom, sadržinom izbornog materijala, sa posebnim naglaskom na nepravilnosti kako ih preduprediti ili sprečiti.

Obuke za čuvare organizuju stranke a od pre dve godine i Republička izborna komisija (RIK).

Za predstojeće izbore procenjuje se da će biti potrebno oko 17.000 članova biračkih odbora, odnosno da bi sa po dva kontrolora bilo pokriveno oko 8.200 biračkih mesta koliko ih ima u Srbiji.

U Kraljevu će se glasati na 130 biračkih mesta, a svaka stranka imaće pravo na minimum dva kontrolora.

Spisak za čuvare kutija biće zatvara se 19. marta a do tog datuma stranke će imati priliku da prijave ljude koji će za njih biti kontrolori na izbornim mestima.

Kontrolor može biti svaki punoletan građanin Srbije sa stalnim prebivalištem. Radni dan svakog kontrolora počinje u 6 časova na dan izbora jer se biračka mesta otvaraju u 7 časova. Kontrolori ostaju na izborno mestu do kraja izbornog dana. Postoji mogućnost da se čuvari podele u dve smene na dan izbora, ali to zavisi od situacije na samom biračkom mestu.

Piše: Danka Gašić

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.