U Kraljevu predstavljeno 12 programa zapošljavanja-evo koje kategorije su najzastupljenije

Iako u poslednje dve godine privreda jako teško posluje zbog korona virusa, za tržište rada u Kraljevu se to ne može reći jer se broj nezaposlenih registrovanih lica na evidenciji Filijale NSZ u Kraljevu smanjio za 1000. Drugi pokazatelj dobrog poslovanja jeste povećan broj zahteva i potražnje poslodavaca za radnom snagom povećao, rekla je na konferenciji za medije Snežana Prelević, direktorka NSZ Kraljevo.
Foto: Filter media

-Na osnovu prijavljenih potreba za zapošljavanje iz prethodne godine imali smo potrebe za preko 2300 aposlenih, a direktinim posredovanjem Filijale za zapošljavanje u samom Kraljevu je zaposleno 1770 lica.

Na evidenciji NSZ u Kraljevu, gledajući podatke iz decembra 2021. Nalazi se 7700 nezaposlenih Kraljevčana, a struktura radne snage je takva da je potrebno poraditi na njoj pa su iz tog razloga i predstavljeni javni programi obuka i prekvalifikacija.

Foto: Filter media

-Svi programi i mere uglavnom se odnose na teže zapošljive grupe kao što su mladi ljudi do 30 godina starosti sa niskim kvalifikacijama, deca u hraniteljskim porodicama i domskom smeštaju, stariji od 50 godina kojih je mnogo nezapošljenih čemu govori podatak da je od ukupnog broja lica na evidenciji 40% čine lica starija od 50 godina, kaže Prelević.

Takođe programi se odnose i na žene, kojih je od ukupnog broja nezaposlenih čak 60% na evidenciji, na pripadnike romske nacionalnosti ali i na osobe koje su proglašene za tehnološki višak.

Ovim merama i programima u protekloj 2021. godini zaposlilo se preko 400 lica.

Zapaženi rezultati ostvareni su i programima zapošljavanja osoba sa invaliditetom naglašava Snežana Prelević, dodajući da privrednici pokazuju veliko interesovanje za ove kategorije.

-Značajna sredstva izdvojena su u budžetu za profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Samo u toku ove godine u Kraljevu se zaposlilo na raznim vidovima angažovanja 80 osoba sa invaliditetom sa naše evidencije. U Kraljevu trenutno 4 preduzeća zapošljavaju osobe iz pomenute kategorije teže zapošljivih lica.

Nacionalna služba za zapošljavanje sva nezaposlena lica koja imaju bilo kakvih zdravstvenih problema upućuje na procenu radne sposobnosti. Nakon toga ukoliko se utvrdi stepen invalidnosti NSZ daje posebne subvencije za zapošljavanje.

Foto: Filter media

Lokalna samouprava usvojila je prethodne godine  lokalni akcioni plan za zapošljavanje za period od 2021. do 2023. godine. Najvažniji cilj pomenutog plana jeste smanjenje nezaposlenosti u Kraljevu ali i povećanje zaposlenosti teže zapošljivim licima.

Foto: Filter media

-Uložili smo značajna materijalna sredstva kako bi u saradnji sa NSZ finansirali stručnu praksu, javne radove i programe samozapošljavanja nezaposlenih lica. Grad je prošle godine iz svog budžeta opredelio 8 miliona dinara dok je Nacionalna služba za zapošljavanje Kraljevo obezbedila dodatnih 7.850.000 dinara. U budžetu za tekuću godinu za programe za zapošljavanje lokalna samouprava obezbedila je 13.601.000 dinara, kaže gradonačelnik Predrag Terzić.

Od pomenutih nešto više od 13 miliona dinara, Grad će udružiti sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Kraljevo 8 miliona dinara, dok će preostali novac biti udružen sa drugim organizacijama (HELP-om i NIRAS-om) kako bi povo bila obezbeđena sredstva za kupovinu alata i mašina koje će doprineti samozapošljavanju onih koji žele da započnu samostalni biznis.

Piše: Danka Gašić

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.